Podklad k vyplateniu finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov

Identifikačné údaje:

 


Telefón, e-mail, číslo účtu, názov banky, Meno a kontakt na zodpovednú osobu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odoslaním súhlasíte so spracovaním údajov

 

 
*) Položka je povinná
K žiadosti treba doložiť povinné prílohy: fotodokumentácia, kópie všetkých účtovných dokladov (označené príslušným poradovým číslom podľa tabuľky).V prípade nákupov v hotovosti bločkami je potrebné ich nalepiť na papier A4 tak, aby sa neprekrývali. Platby faktúr bezhotovostným príkazom treba zdokladovať výpisom z bankového účtu.

Cesta: Titulka


Informácie v päte

web & design , redakčný systém